Evden eve nakliyat parca esya tasima fiyatlar nakliye firmalari icin dogru yerdesiniz. Firmalarin listesi icin lutfen ziyaret ediniz. evden eve

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een door een notaris opgemaakte verklaring waarin staat vermeld wie de erfgenamen van een overledene zijn. De notaris maakt deze verklaring aan de hand van door hem te verzamelen gegevens.
Daartoe behoort in elk geval het bericht van het Centraal Testamentenregister of er wel of geen testament is. Daarnaast raadpleegt de notaris bijna altijd het bevolkingsregister. Voorts zullen de erfgenamen enige gegevens aan dienen te leveren zodat de notaris zijn onderzoek bij het Centraal Testamentenregister en het bevolkingsregister kan opstarten.

Waarom vraagt de bank om een verklaring van erfrecht?
Op het moment dat een bank op de hoogte raakt van het overlijden van een rekeninghouder zal de bank de rekening blokkeren. Niet zo gek, want het is voor de bank pas zeker wie de erfgenamen zijn als er een verklaring van erfrecht is. Als de bank immers gelden zou uitbetalen aan iemand die achteraf helemaal geen erfgenaam blijkt te zijn, dan moet de bank aan de werkelijke rechthebbende naderhand alsnog uitbetalen.
In de algemene voorwaarden van een bank staat te lezen dat familieleden verplicht zijn melding te maken van het overlijden. Ook al is de rekening geblokkeerd, in de praktijk blijkt dat de bank, in afwachting van de verklaring van erfrecht, vrijwel altijd bereid is de nota van de begrafenisondernemer te voldoen.

Ook bij een zogenaamde 'en/of-rekening' kan de bank besluiten de rekening te blokkeren totdat er zekerheid is wie de erfgenamen zijn. Vaak maakt de bank een uitzondering als het een en/of-rekening van twee echtgenoten betreft, maar een verplichting is dat niet. Te meer omdat een en/of-rekening helemaal niet automatisch betekent dat het saldo beiden toekomt.

Een veel voorkomend misverstand in dit verband betreft de bankmachtiging. Degene die gemachtigd is om geld op te nemen en overboekingen te doen, kan dit niet meer doen na het overlijden van de volmachtgever. Een dergelijke machtiging (of volmacht) eindigt door het overlijden van de volmachtgever. De notaris zal moeten worden ingeschakeld voor een verklaring van erfrecht.

Welke gegevens dien ik voor een verklaring van erfrecht aan de notaris aan te leveren?
De notaris dient veelal in ieder geval over de volgende gegevens te beschikken:
- kopie van de overlijdensakte
- kopie van het trouwboekje of trouwboekjes van de overledene
- indien alleenstaande zonder kinderen kopie trouwboekje ouders overledene
- afschrift van een eventueel aanwezig testament van de overledene
- adresgegevens van de overledene en de vermoedelijke erfgenamen
- wie vermoedelijk de nalatenschap zal afwikkelen alsmede een kopie van een geldig identiteitsbewijs van deze persoon
- melding (voorzover van toepassing) of personen betrokken bij de nalatenschap onder curatele zijn gesteld, in een lopende echtscheidingsprocedure zijn betrokken, minderjarig zijn dan wel of ten aanzien van dergelijke personen sprake is van een bewind, faillissement, schuldsanering of een situatie van dementie en dergelijke.

Uiteraard kan het in uw specifieke geval zo zijn dat extra aanvullende informatie of gegevens nodig zijn. De notaris informeert u hier uiteraard over.
Voorts zal de notaris de verdere procedure met u bespreken.

Terug naar vragen
 

Nieuws